Giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm xuất khẩu trong ngày ổn định. Giá gạo nguyên liệu IR 504 ở mức 9.300-9.350 đồng/kg. Gạo thành phẩm xuất khẩu IR 504 ở mức 10.550 đồng/kg; giá tấm 1 IR 504 tăng 100 đồng/kg lên mức 9.200 đồng/kg. Giá cám vàng tăng 50 đồng/kg lên 6.600 đồng/kg.

Giá lúa gạo ngày 28/10/2020

ĐVT: đồng/kg

Chủng loại

Ngày 28/10/2020

Thay đổi so với ngày 26/10/2020

NL IR 504

9.300-9.350

0

TP IR 504

10.550

0

Tấm 1 IR 504

9.200

+100

Cám vàng

6.600

+50

 

Tại An Giang, giá gạo nhìn chung ổn định. Gạo thơm Jasmine ở mức 14.500 - 15.500; gạo Hương lài 19.200 đồng/kg; gạo tấm thơm 13.500 đồng/kg; gạo nàng hoa 16.500 đồng/kg; gạo Nàng Nhen giá 16.000 đồng/kg.
Giá lúa Đài thơm tám ở mức 6.400- 6.500 đồng/kg; giá lúa OM 6976 ổn định ở mức 6.000-6.100 đồng/kg.
 Giá lúa gạo tại An Giang ngày 28/10/2020

Tên mặt hàng

Giá mua của thương lái(đồng)

Giá bán tại chợ

(đồng)

Lúa gạo

 

 

- Nếp vỏ (tươi)

-

 

- Nếp vỏ (khô)

6.800 - 7.000

 

- Lúa Jasmine

6.100 - 6.300

Lúa tươi

- Lúa IR 50404

6.000 - 6.200

- Lúa OM 9577

6.250

- Lúa OM 9582

6.250

- Lúa Đài thơm 8

6.400 - 6.500

- Lúa OM 5451

5.900 - 6.100

- Lúa Nàng Hoa 9

-

- Lúa OM 4218

-

- Lúa OM 6976

6.000 - 6.100

- Lúa Nhật

7.000 - 7.500

- Lúa Nàng Nhen (khô)

12.000

Lúa khô

- Lúa IR 50404 (khô)

7.000

- Lúa Đài thơm 8 (khô)

-

- Nếp ruột

 

13.000 - 14.000

- Gạo thường

 

10.000 - 11.500

- Gạo Nàng Nhen

 

16.000

- Gạo thơm thái hạt dài

 

18.000 - 19.000

- Gạo thơm Jasmine

 

14.500 - 15.500

- Gạo Hương Lài

 

19.200

- Gạo trắng thông dụng

 

11.500

- Gạo Sóc thường

 

14.500

- Gạo thơm Đài Loan trong

 

21.200

- Gạo Nàng Hoa

 

16.500

- Gạo Sóc Thái

 

17.500

- Tấm thường

 

12.500

- Tấm thơm

 

13.500

- Tấm lài

 

11.000

- Gạo Nhật

 

23.000

- Cám

 

6.000 - 6.200

Giá xuất khẩu giữ ổn định
Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo 5% tấm của Việt Nam ổn định ở mức 493-497 USD/tấn. Theo các doanh nghiệp, lũ lụt đã làm chậm quá trình thu hoạch mùa màng tại hầu hết các nước ở khu vực châu Á trong tuần này. Tuy nhiên, mặc dù nhu cầu gạo đã bắt đầu tăng lên, song những người mua từ Philippines vẫn chưa trở lại. Bên cạnh đó, mưa lớn cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng vụ Thu-Đông.
Bên cạnh đó, trong 20 ngày đầu tháng 10/2020, lượng gạo xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc nhiều hơn mức xuất khẩu của tháng 8 và tháng 9, trong khi đó lượng gạo xuất khẩu đi Philippines lại giảm chỉ còn bằng 50% so với mức xuất khẩu tháng 9.

Nguồn: VITIC