Xuất khẩu ước tính đạt 850.000 tấn nhờ sản lượng lúa mì cao hơn dự kiến, chủ yếu dành cho xuất khẩu. Dự trữ cuối kỳ ước đạt 387.000 tấn.
Theo USDA, sản lượng ngô của Mexico ước tính giảm 3% trong mùa vụ 2021-22 xuống 27,120 triệu tấn, do diện tích thu hoạch giảm. Xuất khẩu được điều chỉnh giảm xuống 500.000 tấn do sản lượng trong nước thấp hơn dự kiến.
Sản lượng hạt bo bo được điều chỉnh tăng do diện tích thu hoạch tăng và diện tích gieo trồng lớn hơn dự kiến. USDA cho biết sản lượng hiện ước tính đạt 4,9 triệu tấn.
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/world-grain.com