Các mặt hàng có tỷ trọng xuất khẩu tăng, như hàng dệt may (tăng 24%), giày dép các loại (tăng 54), máy vi tính, sản phẩm điện tử (tăng 45%).
Một số mặt hàng xuất khẩu giảm như chất dẻo nguyên liệu (-47%), clanke và xi măng (giảm 62%), xơ sợi dệt các loại (giảm 37%), điện thoại di động và linh kiện (giảm 32%)... Chiều nhập khẩu, Việt Nam nhập khẩu từ Peru đạt 4,1 triệu USD, tăng 6% so với năm 2021.

 

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Peru trong 2 tháng đầu năm 2023

Đơn vị USD

Mặt hàng xuất khẩu

2T/2022

2T/2023

So với cùng kỳ (%)

Hàng thủy sản

2.699.572

2.797.107

3,61

Cao su

577.881

321.041

-44,45

Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

649.973

1.127.856

73,52

Xơ, sợi dệt các loại

6.136.977

3.820.655

-37,74

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

1.520.596

2.205.201

45,02

Điện thoại các loại và linh kiện

36.688.704

24.771.317

-32,48

Hàng dệt, may

1.502.550

1.868.341

24,34

Giày dép các loại

8.795.456

13.584.286

54,45

Clanhke và xi măng

5.632.000

2.133.900

-62,11

Chất dẻo nguyên liệu

1.534.803

804.178

-47,60

Hàng hóa khác

14.365.956

10.266.494

-28,54

Tổng cộng xuất khẩu

80.104.468

63.700.376

-20,48

Nguồn: Tổng Cục Hải quan Việt Nam

Thương vụ Việt Nam tại Brazil

Nguồn: vietnamexport.com