Riêng tháng 3/2023 kim ngạch tăng 0,2% so với tháng 2/2023, đạt gần 414,8 triệu USD nhưng tăng 24,9% so với cùng tháng năm 2022.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa sang Singapore đạt trên 1,01 tỷ USD trong quý I/2023, tăng 2% so với cùng kỳ 2022. Như vậy, Việt Nam nhập siêu từ Singaporre 3 tháng đạt 214,64 triệu USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2022.
Nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất từ Singapore 3 tháng qua là Xăng dầu các loại đạt 530,32 triệu USD, chiếm 43,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm 2022.
Nhóm hàng Sản phẩm từ dầu mỏ nhập khẩu từ Singapore đứng thứ 2 về kim ngạch đạt 102,51 triệu USD, chiếm 8,4% trong tổng kim ngạch, tăng 0,6%. Tiếp đến nhóm hàng Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 101,13 triệu USD, chiếm 8,2% trong tổng kim ngạch, giảm 34,3%; Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh đạt 95,37 triệu USD, chiếm 7,8%, tăng 3,9%
Nhin chung, hàng hóa nhập khẩu từ Singapore trong 3 tháng năm nay đa số tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

Nhập khẩu hàng hóa từ Singapore quý I/2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/4/2023 của TCHQ)

             ĐVT: USD

Các nhóm hàng chủ yếu nhập khẩu từ Singapore quý I/2023

 

Nguồn: Vinanet/VITIC