Trong đó, riêng tháng 5/2022 đạt 1,03 triệu tấn, tương đương 385,46 triệu USD, giá trung bình 376 USD/tấn, tăng 112% về lượng, tăng 121% kim ngạch và giá tăng 4,3% so với tháng 4/2022; so với cùng tháng năm 2021 thì giảm 1% về lượng, nhưng tăng 30% về kim ngạch và tăng 31,3% về giá.
Achentina là thị trường cung cấp ngô nhiều nhất cho Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2022, chiếm trên 55% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, đạt 1,98 triệu tấn, tương đương 685,54 triệu USD, tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2021, với mức tăng tương ứng 22,8%, 52% và 23,8%; riêng. tháng 5/2022 đạt 733.218 tấn, tương đương 268,44 triệu USD, giá 366 USD/tấn, tăng mạnh 165% về lượng và tăng 174% kim ngạch so với tháng 4/2022, giá tăng nhẹ 3,3%; so với tháng 5/2021 thì giảm 1,2% về lượng, nhưng tăng 25,6% về kim ngạch và giá tăng 27%.
Nhập khẩu ngô từ thị trường Ấn Độ 5 tháng đầu năm 2022 đạt 626.461 tấn, tương đương 204,19 triệu USD, giá 326 USD/tấn, chiếm 17,4% trong tổng lượng và chiếm 16,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, giảm 3,3% về lượng, nhưng tăng 16,7% về kim ngạch và giá tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước.
Nhập khẩu ngô từ thị trường Brazil 5 tháng đầu năm 2022 đạt 324.047 tấn, tương đương 104,26 triệu USD, giá 321,7 USD/tấn, chiếm trên 9% trong tổng lượng và chiesm 8,4% tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, giảm mạnh 76% về lượng, giảm 65% về kim ngạch nhưng giá tăng mạnh 45,8% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu ngô 5 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/6/2022 của TCHQ) 

Nhập khẩu ngô 5 tháng đầu năm 2022 trị giá gần 1,24 tỷ USD

Nguồn: Vinanet/VTIC