Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng/2021, cả nước nhập khẩu gần 9,69 triệu tấn sắt thép, tương đương 8,67 tỷ USD, giá trung bình đạt 895 USD/tấn, giảm 5,9% về lượng, nhưng tăng 43% kim ngạch và tăng 52% về giá so với 9 tháng/2020.
Riêng tháng 9/2021, nhập khẩu 814.096 tấn sắt thép, tương đương trên 933,92 triệu USD, giá trung bình 1.147,2 USD/tấn, giảm 3,2% về lượng, nhưng tăng nhẹ 0,1% về kim ngạch, tăng 3,4% về giá so với tháng 8/2021; so với tháng 9/2020 cũng giảm 19,6% về lượng, nhưng tăng 48% kim ngạch và tăng 84% về giá.
Sắt thép các loại nhập khẩu vào Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Trung Quốc, với 4,46 triệu tấn, tương đương 3,78 tỷ USD, giá 846 USD/tấn, tăng mạnh 57,4% về lượng, tăng 112,6% về kim ngạch, tăng 35% về giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 46% trong tổng lượng và chiếm 43,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Nhật Bản đạt1,38 triệu tấn, tương đương 1,21 tỷ USD, giá nhập khẩu 872 USD/tấn, giảm 30% về lượng nhưng tăng 13% về kim ngạch, tăng 61% về giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 14,3% trong tổng lượng và chiếm 13,9% trong tổng kim ngạch.
Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 1,13 triệu tấn, trị giá 1,18 tỷ USD, giá 1.048 USD/tấn, giảm 14,3% về lượng, nhưng tăng 26,3% về kim ngạch và tăng 47,4% về giá so với 9 tháng đầu năm 2020, chiếm 11,6% trong tổng lượng và chiếm 13,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước.

Nhập khẩu sắt thép các loại 9 tháng năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/10/2021 của TCHQ)

Nhập khẩu sắt thép 9 tháng năm 2021: Lượng giảm, kim ngạch tăng cao

Nguồn: Vinanet/VITIC