Trong 9 tháng đầu năm 2023, mặt hàng nhập khẩu nhiều nhất là nhóm hàng hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,3 tỷ USD, tăng 11,2%, chiếm 15,6% tỷ trọng. Tiếp đến là mặt hàng ôtô nguyên chiếc các loại, đạt 882,7 triệu USD, chiếm 10,1% tỷ trọng.
Một số nhóm mặt hàng nhập khẩu từ Thái Lan trong 9 tháng đầu năm 2023 tăng so với cùng kỳ năm trước đó: Sản phẩm từ giấy tăng 32%; mặt hàng ngô tăng 19,9%; phân bón các loại tăng 108,2%; thuốc trừ sâu và nguyên liệu tăng 10,5%.
Trong 9 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu từ Thái Lan đạt 8.683.647.188 USD, xuất khẩu sang Thái Lan đạt 5.444.899.103 USD, nhập siêu đạt 3.238.748.085 USD.
Bên cạnh đó, Việt Nam-Thái Lan và các nước ASEAN khác cùng tham gia vào nhiều hiệp định, các thỏa thuận thương mại song phương và đa phương như Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), các Hiệp định Thương mại tự do giữa ASEAN với các nước đối tác; đặc biệt phải kể đến là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) là hiệp định thương mại tự do lớn nhất, vừa có hiệu lực từ đầu năm 2022.
Điều này không chỉ giúp hàng rào thuế quan đối với hàng hóa của hai nước về cơ bản đã được dỡ bỏ, mở ra nhiều cơ hội cho hàng hóa xuất nhập khẩu mà còn tạo thuận lợi cho Việt Nam và Thái Lan hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất và thúc đẩy xuất khẩu sang nước thứ ba.
 Số liệu nhập khẩu từ Thái Lan 9 tháng năm 2023

(Tính toán số liệu công bố ngày 11/10 của TCHQ)

 

 

Nguồn: VITIC