Hàng hóa từ Malaysia nhập khẩu vào Việt Nam đã đạt gần 2,42 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm 2024, tăng nhẹ 32,8% so với 3 tháng đầu năm 2023. Riêng tháng 3/2024 kim ngạch nhập khẩu tăng 36,9% so với tháng 2/2024, đạt trên 898,54 triệu USD và tăng 59,1% so với tháng 3/2023.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa sang Malaysia đạt trên 1,23 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm 2024, tăng 1,1% so với 3 tháng đầu năm 2023. Như vậy, Việt Nam nhập siêu từ Malaysia 3 tháng đầu năm nay đạt trên 1,18 tỷ USD, tăng 97,3% so với 3 tháng đầu năm 2023.
Thương mại 2 chiều Việt Nam – Malaysia năm 2023 đạt trên 12,67 tỷ USD, giảm 13,7% so với năm 2022. Trong đó, nhập khẩu từ Indoneisia đạt 7,81 tỷ USD, xuất khẩu sang thị trường này đạt 4,86 tỷ USD. Như vậy, nhập siêu từ Malaysia năm 2023 đạt gần 2,95 tỷ USD, giảm 17,2%.
Trong 3 tháng đầu năm 2024 nhóm hàng Xăng dầu đứng đầu về kim ngạch nhập khẩu từ Malaysia đạt 722,14 triệu USD, chiếm 29,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, tăng mạnh 122,8% so với 3 tháng đầu năm 2023.
Nhóm hàng Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện nhập khẩu từ Malaysia đứng thứ 2 về kim ngạch đạt 490,39 triệu USD, chiếm 20,3% trong tổng kim ngạch, tăng 7,9%. Tiếp đến nhóm hàng Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 145,51 triệu USD, chiếm 6% trong tổng kim ngạch, tăng 12,4%; Hóa chất đạt 133,47 triệu USD, chiếm 5,5%, giảm 1,2%
Hàng hóa nhập khẩu từ Malaysia trong 3 tháng đầu năm nay đa số tăng kim ngạch so với 3 tháng đầu năm 2023.

Nhập khẩu hàng hóa từ Malaysia 3 tháng đầu năm 2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/4/2024 của TCHQ)

                                                                                            ĐVT: USD
Việt Nam nhập siêu hàng hóa từ Malaysia 3 tháng đầu năm 2024 tăng 97,3%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC