Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2023 xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm trên 27,7% về lượng và giảm 27% kim ngạch so với tháng 12/2022 nhưng giá tăng 1%, đạt 142.544 tấn, tương đương 310,44 triệu USD, giá trung bình 2.178 USD/tấn; so với tháng 1/2022 giảm trên 12,7% về lượng, giảm 16,2% kim ngạch và giảm 4% về giá.
Cà phê của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Đức trong tháng 1/2023, chiếm 15,1% trong tổng lượng và chiếm 13,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 21.487 tấn, tương đương 42,34 triệu USD, giá 1.970,6 USD/tấn, giảm 32% về lượng, giảm 30,9% về kim ngạch nhưng tăng 1,7% về giá so với tháng 12/2022; giảm 28,6% về lượng, giảm 34,6% kim ngạch và giảm 8,4% so với tháng 1/2022.
Xuất khẩu cà phê sang Italia đứng thứ 2 thị trường, tăng 30,5% về lượng, tăng 27% kim ngạch, nhưng giảm 2,6% về giá so với cùng kỳ, đạt 17.274 tấn, tương đương 35,71 triệu USD, giá 2.067,3 USD/tấn, chiếm trên 12% trong tổng lượng và chiếm 11,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.
Xuất khẩu cà phê sang thị trường Bỉ giảm mạnh 61% về lượng và giảm 48,2% kim ngạch so với tháng 1/2022, đạt 9.282 tấn, tương đương 23,91 triệu USD, giá trung bình 2.576,4 USD/tấn, chiếm trên 6,5% trong tổng lượng và chiếm 7,7% trong tổng kim ngạch.
Nhìn chung, trong tháng 1/2023, xuất khẩu cà phê sang hầu hết các thị trường sụt giảm cả về khối lượng và kim ngạch so với tháng 1/2022.

Xuất khẩu cà phê tháng 1/2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/2/2023 của TCHQ)

Xuất khẩu cà phê sang các thị trường tháng 1/2023 đạt 310,44 triệu USD

Nguồn: Vinanet/VITIC