Nhóm ngành hàng điện thoại các loại và linh kiện dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang Ấn Độ. Trong tháng 7 kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 98,8 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng/2021 lên 722 triệu USD, giảm 1,79% và chiếm 13,5% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường này.
Xuất khẩu nhóm ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 7 đạt trên 78,1 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng/2021 lên 460,8 triệu USD, tăng 8,9% và chiếm 9,8% tổng trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ.
Hàng hóa xuất khẩu sang Ấn Độ 7 tháng đầu năm 2021 nhìn chung tăng kim ngạch so với 7 tháng đầu năm 2020. Trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: Hóa chất tăng 113,9%; chất dẻo nguyên liệu tăng 426,8%; cao su tăng 119,3%; sắt thép các loại tăng 108,3%; xơ sợi dệt các loại tăng 113,1%; than các loại 410,2%; sản phẩm mây, tre, cói thảm tăng 137,9%.
Ngược lại, xuất khẩu lại sụt giảm ở một số nhóm sau: Cà phê 36,4%; hạt điều 23,2%; gỗ và sản phẩm gỗ 4,9%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Ấn Độ 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán số liệu công bố ngày 12/8 của TCHQ)

Nguồn: VITIC