Mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Lào trong tháng 10/2021 là sản phẩm từ sắt thép, trị giá 5 triệu USD, giảm 20,6% với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng/2021 đạt 62,6 triệu USD, tăng 56%, chiếm 12,6% tỷ trọng xuất khẩu.

Tiếp đến là nhóm mặt hàng sắt thép các loại, trị giá 4 triệu USD, giảm 16,7% so với tháng trước đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng/2021 đạt 58,3 triệu USD, giảm 0,8%, chiếm 11,8% tỷ trọng xuất khẩu.
Ngoài ra Việt Nam còn xuất khẩu các mặt hàng khác sang thị trường Lào: xuất khẩu nhóm mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; sản phẩm chất dẻo; hàng rau quả; bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc; giấy và các sản phẩm từ giấy; xăng dầu; phân bón; gốm sứ…trong đó một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá: Sản phẩm từ chất dẻo xuất khẩu tăng trưởng 58,5%; hàng dệt may tăng 45,3%; xuất khẩu kim loại thường khác và sản phẩm tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước.
Ngược lại xuất khẩu một số mặt hàng giảm: Hàng rau quả giảm 62,6%; xăng dầu các loại giảm 5,9%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 64,5%; Clanhke và xi măng giảm 55,9%; cà phê giảm 45,8%; sản phẩm hóa chất 18,9%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Lào 10 tháng đầu năm 2021

(Tính toán số liệu công bố ngày 12/11 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC