Chi tiết xem tại đây

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Campuchia