Euro M doo đang mong muốn tìm kiếm các nhà sản xuất linh kiện điện như sau: vấu cáp, đầu nối, dụng cụ uốn,...(tiếng Anh: cable lugs, connectors, crimping tools, terminals, solderless)
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
- Thương vụ Việt Nam tại Áo
Email: at@moit.gov.vn; trade@vietnamembassy.at
Tel: +43 1 367 1759 / +43 699 120 88 444./.
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Áo