Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sáng 17/6, Hội thảo Lý luận lần thứ 11 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ đề “Quản lý, phát triển xã hội - Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc” đã khai mạc trọng thể tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Lưu Kỳ Bảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương, làm Trưởng đoàn.

Tại lễ khai mạc, ông Đinh Thế Huynh đã có bài phát biểu đề dẫn với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quản lý, phát triển xã hội trong thời kỳ đổi mới.”

Trong bài phát biểu, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh ngay từ những ngày đầu đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức đổi mới là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, vì vậy bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, phải đặc biệt chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội, nhất là chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho người dân.

Khẳng định trong 30 năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác phát triển xã hội, kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển.

Công tác an sinh xã hội, phát triển và quản lý xã hội ở Việt Nam thời gian qua đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định chính trị, tạo đồng thuận xã hội, tiếp tục đưa đất nước phát triển đi lên.

Trong khi đó, ông Lưu Kỳ Bảo đã phát biểu đề dẫn quan trọng với chủ đề “Tìm tòi thực tiễn và kinh nghiệm chủ yếu xây dựng xã hội của Trung Quốc.”

Ông Lưu Kỳ Bảo nhấn mạnh song song với việc phát triển kinh tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc hết sức coi trọng xây dựng xã hội, đưa ra nhiệm vụ chiến lược xây dựng xã hội hài hòa, xã hội chủ nghĩa.

Từ sau Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, Ban Chấp hành Trung ương do ông Tập Cận Bình làm Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan trọng của xây dựng xã hội, đẩy mạnh công tác dân sinh và quản trị xã hội, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm nhất, thúc đẩy công tác xây dựng xã hội giành được những thành quả quan trọng.

Hai Trưởng đoàn khẳng định vai trò và ý nghĩa quan trọng của hội thảo lý luận giữa hai Đảng.

Với chủ đề “Quản lý và phát triển xã hội,” hội thảo lần này sẽ góp phần nhận thức sâu sắc hơn về quy luật xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước, đi sâu trao đổi ý kiến, tham khảo và học hỏi lẫn nhau những kinh nghiệm hay, cách làm tốt để tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, phát triển xã hội, thúc đẩy hơn nữa sự phát triển xã hội, vì cuộc sống hạnh phúc và phồn vinh của nhân dân.

Cuộc hội thảo trên sẽ được tiến hành trong hai ngày 17 và 18/6. Tại các phiên thảo luận, các đại biểu sẽ đi sâu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, lý luận và thực tiễn về công tác quản lý, phát triển xã hội.

Trước đó, hai đoàn đại biểu cũng đã có cuộc hội đàm, trong đó đi sâu trao đổi ý kiến về quan hệ hai Đảng, hai nước, về quan hệ hợp tác, giao lưu giữa hai ban Tuyên giáo và Tuyên truyền Trung ương hai Đảng.

Nguồn: vietnamplus.vn