Top 5 thị phần môi giới hàng hóa đang là cuộc chạy đua sôi động
Theo số liệu từ Khối Quản lý Giao dịch MXV, Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế (MXL) đang là Thành viên thị trường có thị phần môi giới giao dịch hàng hóa lớn nhất cả nước trong 6 tháng đầu năm, chiếm 26% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi bám sát ở vị trí thứ 2, chiếm 24% tổng khối lượng giao dịch. Đứng thứ 3 là Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HCT) với 20% thị phần. Công ty Cổ phần Saigon Futures và Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Hữu Nghị (Finvest) lần lượt xếp ở vị trí kế tiếp với 6,5% và 6% thị phần môi giới trên cả nước.
Kể từ đầu năm tới nay, top 5 thị phần môi giới hàng hóa vẫn thuộc về 5 cái tên quen thuộc với vị thế khá vững vàng. Tuy nhiên, thị trường đang chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của các Thành viên thị trường khác. Bám sát top 5, Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VMEX và Công ty TNHH Giao Dịch Hàng Hóa MEX-DN Đà Nẵng lần lượt nắm giữ 3,7% và 2,2% thị phần môi giới. Các Thành viên thị trường khác cũng đã ghi nhận những bước phát triển đáng khích lệ, sẵn sàng cạnh tranh vào top 5 thị phần môi giới hàng hóa tại Việt Nam.