Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (Mã: DXP) vừa công bố bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Trần Việt Hùng. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 14/9.

Đồng thời, Công ty cũng có quyết định miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Vũ Tuấn Dương. Ông Dương có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhận cho ông Hùng.

Ông Trần Việt Hùng cũng mới nhận quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT công ty hồi cuối tháng 7/2015. Như vậy, cùng lúc ông đảm nhận 2 vị trí.

Ông Trần Việt Hùng sinh năm 1972 tại Hải Phòng, tốt nghiệp cử nhân kinh tế đối ngoại. Hiện, ông Hùng đang nắm giữ 1,9 triệu cổ phần DXG, tỷ lệ 24,13% vốn điều lệ.

Hiện tại, HĐQT DXP gồm ông Hoàng Văn Quang, Chủ tịch HĐQT; ông Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT và 4 thành viên HĐQT. Ban Giám đốc có ông Trần Việt Hùng - TGĐ; 1 Phó TGĐ và 1 Kế toán trưởng.

 

Khổng Chiêm