Căn cứ trao đổi với Bộ Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và công nghệ, Hiệp hội thép Việt Nam, Bộ Tài chính cho biết, mặt hàng thép không hợp kim, dạng thanh và dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng thuộc nhóm 9839, gồm các mã hàng 9839.10.00, 9839.20.00 áp dụng mức thuế NK ưu đãi 0% phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại TCVN 1766:1975 và TCVN 8996:2011 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Theo đó, doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng thép không hợp kim, dạng thanh và dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng có các tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương như tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G4051:2009 và JIS G3507:2010 thì thực hiện như sau:

Trường hợp DN chứng minh được các mặt hàng thép không hợp kim, dạng thanh và dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng NK có các yêu cầu kỹ thuật không thấp hơn yêu cầu kỹ thuật quy định trong TCVN 1766:1975 và TCVN 8996:2011 quy định tại khoản 2.7 mục I Chương 98 thì khai báo tương ứng vào các mã hàng 9839.10.00, 9839.20.00 và được áp dụng thuế NK ưu đãi 0%.

Trường hợp DN không chứng minh được các mặt hàng thép không hợp kim, dạng thanh và dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng NK có các yêu cầu kỹ thuật không thấp hơn yêu cầu kỹ thuật quy định trong TCVN 1766:1975 và TCVN 8996:2011 quy định tại khoản 2.7 mục I Chương 98 thì khai báo tương ứng vào các mã hàng 7213.91.10, 7213.99.90 và áp dụng thuế NK ưu đãi 3% quy định tại Biểu thuế NK ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC.

Nguồn: doanhnghiepvn.vn

Nguồn: doanhnghiepvn.vn