Mức tiêu thụ ngô năm 2024/25 dự báo sẽ tăng 1,1%, chủ yếu do sự tăng trưởng trong việc sử dụng thức ăn chăn nuôi, đặc biệt là ở Trung Quốc và ở mức độ thấp hơn là Brazil và Liên bang Nga.
Thương mại ngô năm 2024/25 (tháng 7/tháng 6) giảm 2,7% so với năm 2023/24 chủ yếu do nhập khẩu của Trung Quốc giảm và xuất khẩu của Brazil và Ukraine giảm.
Dự trữ ngô năm 2025 dự báo có khả năng tăng 3,5% so với đầu năm, với mức tăng lớn ở EU cũng như mức tăng nhẹ ở Brazil, Trung Quốc và Mỹ.

 

Dự báo cung - cầu ngô thế giới năm 2024/2025

ĐVT: Triệu tấn

 

Ước tính năm 2023/2024

Dự báo năm 2024/2025

Sản lượng

1238,2

1222,0

Nguồn cung

1525,6

1535,5

Tiêu thụ

1211,2

1224,1

Xuất nhập khẩu

188,9

183,7

Dự trữ cuối kỳ

313,5

324,5

                                                                                              Nguồn: FAO

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/FAO