"Sự khác biệt giữa hai bên (Saudi Arabia và UAE) có thể vượt qua được khi họ đồng ý tăng sản lượng vào cuối năm. Thị trường dầu vẫn còn nhiều bấp bênh, nhất là chưa chắc chắn về cán cân cung – cầu dầu trong năm 2022, do đó không nhất thiết phải ký bất kỳ cam kết dài hạn nào ngay ngày hôm nay”, theo quan điểm của ngân hàng Goldman Sachs.

Theo Goldman, sản lượng dầu mỏ sẽ tăng dần vào nửa cuối năm nay, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trong nửa đầu năm 2022 để dẫn tới chấm dứt tình trạng lượng dầu tồn trữ sụt giảm.
"Mặc dù mối đe dọa về một cuộc ‘chiến tranh giá’ mới của OPEC + đã hiện hữu, nhưng tác động tiêu cực đối với giá dầu của cuộc chiến này sẽ giảm bớt do thị trường toàn cầu bắt đầu thiếu hụt 2,5 triệu thùng/ngày (vào lúc này), và cần sản xuất thêm 5 triệu thùng/ngày vào cuối năm nay”, Goldman cho biết.
Ngân hàng Barclays của Anh cũng cho rằng vẫn có nhiều khả năng tìm ra "các con đường" để giải quyết tình trạng bế tắc (của OPEC), có nghĩa là một cuộc chiến về giá tương tự như năm ngoái sẽ khó xảy ra.
“May mắn (cho OPEC+) là thị trường dầu vẫn đang khởi sắc, do các nhà sản xuất dầu mỏ Mỹ vẫn dang ‘giữ kỷ luật’”, Barclays cho biết, và dự báo giá dầu sẽ chỉ biến động mạnh trong ngắn hạn.
 

Nguồn: VITIC/Reuters