Canada: Sản lượng dầu mỏ của Canada trong tháng 4/2021 giảm 0,37 triệu thùng/ngày so với tháng liền trước, đạt trung bình 5,16 triệu thùng/ngày.
Sản lượng dầu thô tổng hợp trong tháng 4/2021 giảm từ mức đỉnh vào tháng 12/2020 ở mức 1,35 triệu thùng/ngày xuống mức trung bình 1,02 triệu thùng/ngày. Sản lượng nhựa đường giảm xuống 1,82 triệu thùng/ngày vào tháng 4/2021. Sản lượng dầu thô truyền thống giảm 75 nghìn thùng, xuống 1,13 triệu thùng/ngày. Sản lượng NGL đạt 1,15 triệu thùng/ngày trong tháng 4/2021.
Dự kiến nguồn cung dầu của Canada trong quý 2 năm 2021 sẽ ở mức 5,2 triệu thùng/ngày và đạt 5,5 triệu thùng/ngày trong quý 3, quý 4 ở mức 5,6 triệu thùng/ngày. Trong năm 2021, nguồn cung được dự báo sẽ tăng 0,28 triệu thùng/ngày so với năm 2020, đạt trung bình 5,46 triệu thùng/ngày.
Na Uy: Sản lượng dầu mỏ của Na Uy trong tháng 4/2021 giảm 84 nghìn thùng/ngày so với tháng trước, đạt 2,01 triệu thùng/ngày. Sản lượng dầu thô giảm 50 nghìn thùng/ngày xuống mức trung bình 1,73 triệu thùng/ngày, thấp hơn 0,03 triệu thùng/ngày so với tháng 4/2020. Sản lượng NGL và khí ngưng tụ giảm 34 nghìn thùng/ngày trong tháng 4/2021 so với tháng liền trước, đạt 0,28 triệu thùng/ngày.
Brazil: Sản lượng dầu thô của Brazil trong tháng 4/2021 tăng 128 nghìn thùng/ngày so với tháng liền trước, đạt trung bình 2,97 triệu thùng/ngày. Sản lượng dầu thô dự kiến tháng 5/2021 sẽ tăng thêm 50 nghìn thùng/ngày và sẽ tăng trong quý II/2021 do các mỏ Atapu, Berbigao and Sururu được nâng cấp.
Tổng sản lượng nhiên liệu lỏng của Brazil gồm cả nhiên liệu sinh học tăng 0,13 triệu thùng/ngày đạt trung bình 3,68 triệu thùng/ngày trong tháng 4/2021. Năm 2021 sản lượng nhiên liệu lỏng dự báo sẽ tăng 0,13 triệu thùng/ngày.

Nguồn: VITIC/Opec