Trong số liệu do Destatis công bố, tính đến ngày 3/11/2021, tổng đàn lợn của Đức đạt 10,9 triệu con, giảm 3,2% hay giảm 359.600 con so với nửa đầu năm. Số lượng lợn con giảm mạnh hơn, còn 6,9 triệu, giảm 5,7% so với cùng kỳ. Cụ thể, số lượng lợn có khối lượng hơi từ 50 kg đến dưới 80 kg giảm 8,1%, tương đương giảm 422.800 con, xuống 4,8 triệu con. Số lượng lợn trên 110 kg trở lên tăng 7,1%, tương đương 90.500 con lên 1,4 triệu con. Đàn lợn có khối lượng hơi từ 80 đến dưới 110 kg hầu như không đổi ở mức 4,7 triệu con (giảm 0,6% tức giảm 27.300 con).
Ngoài đàn lợn, số lượng trang trại chăn nuôi lợn cũng ngày càng giảm sút. Tính đến ngày 3/11/2021, cả nước Đức có 18.800 trang trại chăn nuôi lợn, giảm 7,8% hay giảm 1.600 trang trại so với tháng 11/2020. So với năm 2019, giảm 11,3% (giảm 2.400 trang trại). Destatis cho rằng giá thịt lợn tiếp tục giảm do nhu cầu nhập khẩu thấp là nguyên nhân khiến số lượng trang trại giảm.
So sánh trong 10 năm qua, tổng đàn lợn và số trang trại đều giảm: Số lượng lợn giảm 13,8% tương đương 3,8 triệu con kể từ năm 2011, trong khi số trang trại giảm 39,1% (giảm 12.100 trang trại). Vì số lượng trang trại giảm nhiều hơn số lượng lợn được nuôi, nên đàn lợn trung bình đã tăng từ 886 con lên 1.254 con mỗi trang trại trong mười năm qua.
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews.com