Nhập khẩu tôm của Mỹ tháng 3/2024 đạt 139,5 triệu Lb, tương đương 63.269 tấn, tăng từ mức 129,5 triệu Lb (tương đương 58.726 tấn) trong tháng 3/2023.
Thống kê do NOAA công bố cho thấy xuất khẩu tôm của Ấn Độ sang Mỹ tháng 3/2024 tăng lên 51,4 triệu Lb (tương đương 23.312 tấn), tăng từ mức 41,2 triệu Lb (tương đương 18.703 tấn) trong tháng 3/2023 nhưng giảm nhẹ so với mức 52 triệu Lb (tương đương 23.777 tấn) trong tháng 2/2024.
Xuất khẩu tôm của Ecuador sang Mỹ tăng lên 48 triệu Lb (tương đương 21.754 tấn), tăng từ mức 38,5 triệu Lb (tương đương 17.459 tấn) trong tháng 3/2023 và tăng so với mức 37 triệu Lb (tương đương 16.911 tấn) trong tháng 2/2024.
Xuất khẩu tôm của Ấn Độ và Ecuador sang Mỹ tháng 3/2024 đều tăng khoảng 5.000 tấn so với tháng 3/2023.
Ngược lại, xuất khẩu tôm của Indonesia sang Mỹ trong tháng 3/2024 giảm xuống còn 21 triệu Lb (tương đương 9.516 tấn), giảm từ mức 30 triệu Lb (tương đương 13.602 tấn) trong tháng 3/2023 và 22,1 triệu Lb (tương đương 10.013 tấn) trong tháng 2/2024. Tính chung cả 3 tháng đầu năm, nhập khẩu tôm từ Indonesia giảm 7.000 tấn so với cùng kỳ năm 2023.
Trong tháng 3/2024, cả Ấn Độ và Ecuador đều tăng xuất khẩu tôm sang Mỹ thêm 24%, nhưng Việt Nam xuất khẩu tôm sang Mỹ tăng mạnh 39%, đạt 8,4 triệu Lb (tương đương 3.815 tấn), tăng từ 6,1 triệu Lb (tương đương 2.745 tấn) trong tháng 3/2023 và tăng so với mức 7,8 triệu Lb (tương đương 3.580 tấn) trong tháng 2/2024.
Xuất khẩu tôm của Thái Lan sang Mỹ trong tháng 3/2024 cũng giảm 25% xuống còn 2,9 triệu Lb (tương đương 1.325 tấn), giảm từ mức 3,9 triệu Lb (tương đương 1.784 tấn) trong tháng 3/2023, mặc dù đã tăng so với mức 2,6 triệu Lb (tương đương 1.217 tấn) trong tháng 2/2024.
Xuất khẩu tôm của Mexico và Achentina trong tháng 3/2024 sang Mỹ giảm 25%. Xuất khẩu tôm của Mexico sang Mỹ đạt 2,4 triệu Lb (tương đương 1.095 tấn) giảm so với mức 3,5 triệu Lb (tương đương 1.606 tấn) trong tháng 3/2023 và giảm so với mức 2,8 triệu Lb (tương đương 1.290 tấn) trong tháng 2/2024. Xuất khẩu tôm của Achentina sang Mỹ giảm xuống còn 2,1 triệu bảng Lb (tương đương 973 tấn), giảm từ mức 3 triệu Lb (tương đương 1.367 tấn) trong tháng 3/2023 và 3 triệu Lb (tương đương 1.367 tấn) trong tháng 2/2024.
Tính chung 3 tháng đầu năm 2024, Mỹ đã nhập khẩu 401,7 triệu Lb (tương đương 182.224 tấn) tôm, tăng từ mức 397,6 triệu Lb (tương đương 180.351 tấn) trong cùng kỳ năm 2023. Trong 3 tháng đầu năm 2022, Mỹ đã nhập khẩu 486,8 triệu Lb (tương đương 220.786 tấn tôm), trong khi 3 tháng đầu năm 2021 nhập khẩu 408,4 triệu Lb (tương đương 185.252 tấn) và 3 tháng đầu năm 2020 nhập khẩu 370,5 triệu Lb (tương đương 168.111 tấn).
Nhập khẩu tôm của Mỹ có thể bị ảnh hưởng trong thời gian còn lại của năm 2024 do quyết định sơ bộ về thuế đối kháng do Bộ Thương mại Mỹ ban hành vào tháng 4/2024. Ecuador, Ấn Độ và Việt Nam đều sẽ bị ảnh hưởng bởi mức thuế này.

Nguồn: Vinanet/VITIC/seafoodsource