Các nhà máy đường Ấn Độ đã sản xuất 11,56 triệu tấn đường trong ba tháng đầu của niên vụ 2021/22 (từ tháng 10 – tháng 12), tăng gần 4,3% so với cùng kỳ năm trước, theo một cơ quan thương mại nước này.
Ấn Độ là nước sản xuất đường lớn thứ hai thế giới và sản lượng cao hơn có thể ảnh hưởng đến giá đường toàn cầu.
Cho đến nay, các nhà máy đường đã ký hợp đồng xuất khẩu khoảng 4 triệu tấn đường trong năm tiếp thị mới bắt đầu vào ngày 1/10, Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) cho biết.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters