Các nhà máy dự đoán sản lượng đường chỉ đạt khoảng 12,2 – 12,5 triệu tấn, cao hơn mức dự báo 11,7 triệu tấn của Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) đưa ra hồi cuối tháng 1.
Các nhà máy thanh toán khá đều đặn cho nông dân trồng mía. 202 nhà máy hoạt động đã nghiền 63,5 triệu tấn mía và phải có nghĩa vụ trả cho nông dân 151,66 tỷ INR. Trong số này, 132,76 tỷ INR đã được trả cho nông dân, còn 22,97 tỷ INR đang chờ xử lý. 76 nhà máy đã thanh toán 100% và 126 nhà máy còn lại sẽ phải trả nợ.
Các nhà máy cho biết việc giảm sản lượng đường không phải là vấn đề duy nhất mà họ phải đối mặt trong mùa này. Với nhiệt độ ngày càng ấm hơn, nông dân ở Solapur và Marathawada lo ngại vụ mùa bị khô hạn nếu không đảm bảo cung cấp đủ nước cho đến cuối vụ.

Nguồn: Vinanet/VITIC/ Commodity3