Theo Samart Noiwan, Giám đốc kế hoạch và chiến lược của OCSB, Thái Lan dự kiến sản xuất 11,5 triệu tấn đường, ép 106 triệu tấn mía vào tháng 3 cuối vụ.
Thái Lan tiêu thụ 2,5 triệu tấn đường mỗi năm. Sản lượng mía đường năm nay đã trở lại mức 100 triệu tấn lần đầu tiên kể từ năm 2019 do giá toàn cầu thuận lợi thúc đẩy nông dân trồng nhiều hơn cùng với lượng mưa vừa đủ cho cây trồng phát triển.
Trong niên vụ 2021/22, nước này đã sản xuất 10,15 triệu tấn đường, ép 92,07 triệu tấn mía và xuất khẩu 7,69 triệu tấn đường.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters