Theo văn bản số 6820 của UBND TP Hà Nội gửi Sở Quy hoạch kiến trúc và Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn đồng ý về chủ trương theo đề nghị của Sở Quy hoạch kiến trúc về việc triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội. 

 
UBND TP giao Sở Quy hoạch kiến trúc phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức công bố quy hoạch, báo cáo UBND TP theo đúng quy định.

Đồng thời, UBND TP cũng giao Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long -  Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, báo cáo UBND TP.

Trước đó  Bộ Xây dựng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, tỷ lệ 1/500. 

Theo Quy hoạch, phạm vi quy hoạch rộng 18,3ha, gồm khu Thành cổ Hà Nội và khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu, với định hướng tổng thể nhằm kết nối di sản, di tích, kiến trúc trong không gian cảnh quan chung, đồng thời kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với khu Trung tâm chính trị Ba Đình và khu vực xung quanh. 

Các tuyến đường Điện Biên Phủ, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương đều sử dụng để tiếp cận khu di tích. Sân, đường nội bộ quy hoạch trên cơ sở nâng cấp đường hiện trạng, khai thông lối đi qua cổng Hành Cung, mở các lối đi trên trục chính để kết nối các điểm di tích quan trọng từ Kỳ Đài đến Bắc Môn. 

Đỗ Phong