UBND TP đã duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư xây dựng đoạn tuyến nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc TPHCM - Trung Lương (giai đoạn 1) theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Đoạn đường dài khoảng 2,7km; bao gồm 2 đường khu vực sát lộ giới quy hoạch, 2 làn xe trên mỗi đường, 2 nút giao khác mức hai đầu tuyến và 2 cầu đường bộ trên tuyến. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2015 đến năm 2017.

UBND TPHCM cũng chấp thuận chủ trương tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu 2, 3, 4 phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) được giao làm bên mời thầu để triển khai các bước có liên quan.

Đỗ Phong