Hiệp định Thương mại và Thanh toán giữa Việt Nam và Ba Lan

Vinanet - Hiệp định Thương mại và Thanh toán giữa Việt Nam và Ba Lan được kí kết nhằm đẩy mạnh sự hợp tác hữu nghị giữa hai nước, phát triển các mối quan hệ thương mại hai chiều, theo những nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi.

08:48 | 27/02/2020

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc

Vinanet - Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc được kí kết nhằm thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác thân thiện, phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc, trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi.

16:00 | 25/02/2020

Những điều cần biết về các cam kết chính của EVFTA

Vinanet - Cắt giảm thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu, hạn ngạch thuế quan, qui tắc xuất xứ là ba trong số các cam kết chính của Hiệp định EVFTA liên quan đến hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU).

07:00 | 25/02/2020

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore

Vinanet - Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore tạo khuôn khổ pháp lí cho việc hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế Singapore trong công tác quản lí thuế quốc tế nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản.

07:21 | 21/02/2020

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Sri Lanka

Vinanet - Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Sri Lanka được kí kết với mong muốn tăng cường và phát triển quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Sri Lanka, trên nguyên tắc bình đẳng và hai bên cùng có lợi.

15:19 | 18/02/2020

Hiệp Định Thương Mại Giữa Việt Nam và Triều Tiên

Vinanet - Hiệp Định Thương Mại Giữa Việt Nam và Triều Tiên được kí kết với mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, phát triển hơn nữa quan hệ thương mại giữa hai nước trên nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi.

14:58 | 18/02/2020

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Singapore

Vinanet - Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Singapore được kí kết với mong muốn phát triển, tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.

07:00 | 15/02/2020

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Myanmar

Vinanet - Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Myanmar được kí kết với mong muốn phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước và đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa Chính phủ và nhân dân hai nước, trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi.

21:26 | 14/02/2020

Phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

Vinanet - Với tỷ lệ 63,33% số phiếu tán thành, Nghị viện châu Âu đã chính thức phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). Thông tin tại buổi họp báo của Bộ Công Thương diễn ra ngay sau khi Nghị viện châu Âu bỏ phiếu chính thức phê chuẩn Hiệp định, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh vui mừng khẳng định, đây là một kết quả tốt đẹp, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Việt Nam và Liên minh châu Âu. Kết quả đó là nỗ lực của quá trình chia sẻ, hợp tác không ngừng nghỉ suốt 8 năm qua của hai Bên, từ lúc bắt đầu đàm phán, ký kết, hoàn thiện thủ tục pháp lý và thông qua.

10:01 | 14/02/2020

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Pakistan

Vinanet - Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Pakistan được kí kết với mong muốn mở rộng và phát triển hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Pakistan trên cơ sở hai nước cùng có lợi.

09:00 | 14/02/2020

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Lào

Vinanet - Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Lào tạo khuôn khổ pháp lí cho việc hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế Lào trong quản lí thuế quốc tế, nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản.

08:26 | 13/02/2020

Đối tác