Về xuất khẩu, kỳ 1 tháng 10 đạt 14,18 tỷ USD, giảm 13% (tương ứng giảm 2,12 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 9/2023.
Xuất khẩu kỳ 1 tháng 10 giảm so với kỳ 2 tháng 9/2023 ở một số nhóm hàng chủ lực như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 738 triệu USD, tương ứng giảm 25,2%; hàng dệt may giảm 235 triệu USD, tương ứng giảm 17,2%; sắt thép các loại giảm 188 triệu USD, tương ứng giảm 43,7%...

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 10 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/10/2023 đạt 522,94 tỷ USD, giảm 10,9%, tương ứng giảm 63,84 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết 15/10/2023, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 272,75 tỷ USD, giảm 8,1% tương ứng giảm 24,07 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.
Các nhóm hàng giảm mạnh như: điện thoại các loại và linh kiện giảm 6,23 tỷ USD, tương ứng giảm 13,1%; hàng dệt may giảm 4,01 tỷ USD, tương ứng giảm 13,5%; giày dép các loại giảm 3,67 tỷ USD, tương ứng giảm 19,2%; máy móc, thiết bị dụng cụ, phụ tùng giảm 3,35 tỷ USD, tương ứng giảm 9,3%...
Về nhập khẩu, kỳ 1 tháng 10/2023 đạt 12,84 tỷ USD, giảm 11,7% (tương ứng giảm 1,71 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 9/2023.
Nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 10/2023 giảm so với kỳ 2 tháng 9/2023 chủ yếu ở một số nhóm hàng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 494 triệu USD, tương ứng giảm 11,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 296 triệu USD, tương ứng giảm 16%...
Từ đầu năm đến hết 15/10/2023, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 250,19 tỷ USD, giảm 13,7% (tương ứng giảm 39,77 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.
Giảm mạnh nhất là điện thoại các loại và linh kiện với kim ngạch giảm 10,25 tỷ USD, tương ứng giảm 61,2%. Tiếp đến là: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 4,22 tỷ USD, tương ứng giảm 11,7%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 1,96 tỷ USD; tương ứng giảm 3,2%; sắt thép các loại giảm 1,98 tỷ USD; tương ứng giảm 19,9%...
 

Nguồn: Haiquanonline