Theo khảo sát tại 8 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng không đổi so với hôm qua; ở chiều bán ra thì tất cả 8 ngân hàng đều tăng giá. Trong đó, ngân hàng Đông Á có giá mua GBP cao nhất, và ngân hàng VP Bank có giá bán thấp nhất.
Vietcombank tăng 150,51 đồng giá mua và tăng 156,66 đồng giá bán lên mức 26.921 – 28.067 VND/GBP; VPbank tăng 218 đồng giá mua và tăng 213 đồng giá bán lên mức 27.170 – 27.962 VND/GBP; Ngân hàng Vietinbank không đổi giá mua nhưng tăng 111 đồng giá bán lên mức 27.259 – 28.269 VND/GBP. Ngân hàng Đông Á tăng 90 đồng giá mua và tăng 100 đồng giá bán lên mức 27.310 – 27.940 VND/GBP.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.834 – 27.310 VND/GBP, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.930 – 28.269 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất và ngân hàng AgriBank có giá bán GBP thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 27.844,96 VND/GBP.

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 21/10/2022

                                                                                             ĐVT:  đồng 

Tỷ giá Bảng Anh ngày 21/10/2022 tại các ngân hàng tăng

Nguồn: Vinanet/VITIC