Tin đáng chú ý

BC về công nghiệp & thươngmại T1/2023

Với tinh thần trách nhiệm cao, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương đã khẩn trương, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng và tiến độ đã được đề ra.

Trong bài:

Đối tác