XEM TIN THEO LOẠI HÀNG HÓA Dầu - Hạt có dầu

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 28/3/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 25/3/2022.

07:00 | 28/03/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 25/3/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 24/3/2022.

07:05 | 25/03/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 24/3/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 24/3/2022.

07:02 | 24/03/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 23/3/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 22/3/2022.

07:00 | 23/03/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 22/3/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 21/3/2022.

09:02 | 22/03/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 21/3/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 20/3/2022.

08:38 | 21/03/2022

Giá dầu cọ giảm mạnh trong tuần qua

Giá dầu cọ giảm 16% trong tuần qua, mức giảm mạnh nhất kể từ 1986, lấy đi phần lớn mức tăng kể từ khi xảy ra xung đột Nga – Ukraine.
 

12:00 | 20/03/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 18/3/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 17/3/2022.

09:35 | 18/03/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 17/3/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 16/3/2022.

09:41 | 17/03/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 16/3/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 15/3/2022.

08:13 | 16/03/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 15/3/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 14/3/2022.

07:00 | 15/03/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 14/3/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 11/3/2022.

08:38 | 14/03/2022

Đối tác