XEM TIN THEO LOẠI HÀNG HÓA Dầu - Hạt có dầu

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 15/4/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 14/4/2022.

07:49 | 15/04/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 14/4/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 13/4/2022.

07:39 | 14/04/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 13/4/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 12/4/2022.

07:37 | 13/04/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 12/4/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 11/4/2022.

07:54 | 12/04/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 11/4/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 08/4/2022.

10:29 | 11/04/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 08/4/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 07/4/2022.

08:00 | 08/04/2022

Giá dầu cọ thế giới hôm nay 07/4 sụt giảm do dầu thô chạm mức thấp nhất 3 tuần

Giá dầu cọ Malaysia phiên 07/4 giảm nhẹ do giá dầu thô lao dốc khi các nước tiêu thụ dầu lớn cho biết sẽ giải phóng dầu khỏi các kho dự trữ để giải quyết tình trạng nguồn cung bị thắt chặt. Các thương nhân đang chờ đợi ước tính của ngành dầu cọ về sản lượng tháng 3 để đánh giá tồn kho cuối tháng.

15:24 | 07/04/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 07/4/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 06/4/2022.

08:48 | 07/04/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 06/4/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 05/4/2022.

07:51 | 06/04/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 05/4/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 04/4/2022.

08:45 | 05/04/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 04/4/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 03/4/2022.

08:55 | 04/04/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 01/4/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 31/3/2022.

14:07 | 01/04/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 31/3/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 30/3/2022.

08:34 | 31/03/2022

Chính sách tăng thuế xuất khẩu dầu cọ của Indonesia nhằm kiểm soát giá dầu ăn trong nước

Còn quá sớm để tuyên bố Indonesia sẽ không tăng thuế xuất khẩu dầu cọ vì nước này đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Người dân Indonesia than phiền rằng giá dầu ăn đã tăng từ tháng 12/2021 đến tháng 1/2022 mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Đến tháng 3/2022, giá dầu cọ Indonesia đã sụt giảm, nhưng ở góc độ thu mua lại thiếu hụt.

10:09 | 30/03/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 30/3/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 29/3/2022.

09:14 | 30/03/2022

Đối tác