Thời gian : Ngày 28/10/2020.
Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể gửi catalogue, hàng mẫu, danh thiếp đến Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ Vietnam Trade Office in Algeria, villa 30, lotissement du boulevard du 11 Décembre 1960, El Biar, Algeria. Tel : 00213559502658. Email : Dz@moit.gov.vn.
Bên cạnh sự kiện trên, Thương vụ còn trưng bày catalogue, hàng mẫu của doanh nghiệp Việt Nam tại phòng hàng mẫu của Thương vụ cũng như tại các hội chợ, triển lãm quốc tế, hội thảo… tổ chức tại thị trường này.
Theo số liệu của Hải quan Việt Nam năm 2019, tổng trao đổi thương mại Việt Nam-Algeria đạt khoảng 190 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu chủ yếu các mặt hàng càphê, hạt tiêu, hạt điều, gạo, thủy sản, kim loại thường, sản phẩm hóa chất... và nhập khẩu từ thị trường này giấy, dược phẩm, thức ăn gia súc…
(Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri (Kiêm nhiệm Ma-li, Xê-nê-gan, Xa-ra-uy, Ni-giê, Găm-bi-a)
 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương