Chi tiết, xem tại đây

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công Thương