Tin đáng chú ý

10 sự kiện nổi bậtcủa ngành Công Thương

Năm 2023, ngành Công Thương đã schủ động, sáng tạo, tập trung xây dựng và triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ được giao và đạt những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất.

Trong bài:

Đối tác