Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại các điểm cầu trên toàn quốc và quốc tế với sự tham gia đông đảo của các đại biểu là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong và ngoài nước; Đại diện đến từ các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý như: Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Các trường đại học…cùng các nhà đầu tư và các bạn sinh viên.