Trên tinh thần an toàn phòng chống dịch Covid-19, buổi tập huấn đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với các điểm kết nối tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh – Phó Tổng Giám đốc MXV (phụ trách Khối Quản lý Thành viên) đã trực tiếp chủ trì buổi tập huấn tại trụ sở chính số 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Buổi tập huấn có sự tham dự của Ban lãnh đạo MXV và các lãnh đạo của toàn bộ các Thành viên Kinh doanh và Thành viên môi giới đang hoạt động trên thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh – Phó Tổng Giám đốc MXV

Ngay sau khai mạc, ông Nguyễn Đức Minh - Trưởng bộ phận Hỗ trợ Thành viên, Khối Quản lý Thành viên đã phổ biến, giải thích các quy định mới trong Quy chế Thành viên, Bộ Quy định xử lý vi phạm, Quy định bổ sung về Bộ hồ sơ đăng ký giao dịch các mặt hàng giao dịch có điều kiện, Quy trình phối hợp truyền thông giữa MXV và các Thành viên.

Trong phần trọng tâm của buổi tập huấn, ông Nguyễn Văn Tấn – Giám đốc Khối Quản lý rủi ro đã làm rõ Quy định về quản lý rủi ro trong quá trình hoạt động, vận hành của Thành viên; các vấn đề liên quan đến Khoản dự phòng rủi ro thanh toán; Quy định về Quản trị hạn mức. Ngay sau đó, Quy định về Tuân thủ khai báo vị thế lớn đã được ông Nguyễn Đức Dũng – Phó Tổng Giám đốc phổ biến đến toàn bộ Thành viên. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định của MXV và các Sở giao dịch quốc tế liên thông sẽ là yếu tố quyết định đến sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam. Các Công ty Thành viên đồng thuận và khẳng định sẽ tiếp tục tuân thủ và nâng cao chuyên môn trong hoạt động quản lý rủi ro trong thời gian tới.
Cuối cùng, ông Dương Đức Quang – Phó Tổng Giám đốc đã chia sẻ Quy định về tất toán trạng thái khi đến hạn và các quy định khác của Quản lý giao dịch, Quy định về giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa đối với mặt hàng giao dịch có điều kiện tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.