Đồng sử dụng trong xây dựng năng lượng có tuần tăng 4,6% tại London. Đồng tăng 8 tuần liên tiếp trong giai đoạn từ tháng 7-9/2017.
Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,1% xuống 6.292,5 USD/tấn, sau khi tăng lên mức cao nhất 14 tháng (6.360 USD/tấn) trong phiên trước đó.
Giá đồng kỳ hạn tháng 8/2020 trên sàn Thượng Hải tăng 0,3% lên 50.500 CNY (7.215,01 USD)/tấn và có tuần tăng thứ 8 liên tiếp – chuỗi tăng dài nhất kể từ đầu năm 2007.
Các mỏ luyện đồng chủ yếu của Trung Quốc đã thúc đẩy sản lượng catot trong tháng 6/2020 tăng 0,6% so với tháng 6/2019 lên 699.000 tấn. Sản lượng chì và thiếc tinh chế cũng tăng.
Trên sàn Thượng Hải, giá nhôm tăng 0,8% lên 14.330 CNY/tấn, cao nhất kể từ ngày 11/9/2018 và có tuần tăng thứ 5 liên tiếp do nhu cầu hồi phục và chi phí alumina tăng cao.
Giá chì tăng 1,6% lên 15.175 CNY/tấn, cao nhất kể từ ngày 19/11/2019, trong khi giá kẽm tăng 1,9% lên 17.740 CNY/tấn, cao nhất kể từ ngày 23/1/2020. Giá nickel giảm 2,1%.

Giá các kim loại cơ bản ngày 10/7/2020:

Mặt hàng

ĐVT

Giá

% thay đổi

Đồng

USD/lb

2,8280

0,09 %

Chì

USD/tấn

1.829,75

1,64%

Nickel

USD/tấn

13.200,50

-1,82%

Nhôm

USD/tấn

1.665,00

1,90%

Thiếc

USD/tấn

17.075,00

0,62%

Kẽm

USD/tấn

2.131,00

2,95%

Nguồn: VITIC/Reuters